Wat is het verschil tussen Astrologie en Astronomie?

Toen in de middeleeuwen de natuurwetenschappen opkwam ontstond er een scheiding tussen astrologie en astronomie. Astrologie werd beschouwd als occulte wetenschap waar astronomie als moderne wetenschap werd aangeduid. Omdat dit als een geleidelijk proces gebeurde bleven veel wetenschappers astronomie en astrologie naast elkaar gebruiken. Maar na verloop van tijd werd astrologie steeds minder gebruikt, omdat de wetenschap het wereldbeeld veranderde. Dit zorgde ervoor dat astrologie steeds minder serieus genomen werd.

De visie van de hemellichamen veranderde en de astrologie wilde zijn oude gebruiken blijven handhaven om het kort te zeggen, waar in de astronomie de veranderingen doorgevoerd werden. Dit resulteerde in een aantal tegenstrijdige manieren tussen beide. Zo wordt er door astrologen nog altijd gebruik gemaakt van het klassieke geocentrische wereldbeeld, waarin de aarde het middelpunt vormt. Astronomen gaan sinds Copernicus echter uit van een ander wereldbeeld, het heliocentrische, hierbij wordt niet veel waarde gehecht aan de banen van de hemellichamen. Astrologen gaan dus ook uit van een momentopname, een bepaald perspectief wat genomen wordt van de hemel zoals die op dat moment gezien wordt door de mens, vanaf het punt waar zij zich op dat moment op aarde bevinden. Astronomen verwerpen dit weer op wetenschappelijke gronden.

Een aantal leuke feiten over pioniers van de moderne natuurwetenschappen:

• Tycho Brahe, en Deens astronoom, was al vanaf zijn vijftiende jaar toegewijd aan de astrologie. Hij was astronoom van de koninklijke familie in Denemarken, en liet een observatorium en een laboratorium bouwen om naast de sterren ook alchemie te kunnen bestuderen. In 1577 was zijn studie van een komeet aanleiding voor hem om een voorspelling te doen gebaseerd op de astrologie. Hij voorspelde dat in het noorden van Denemarken een prins geboren zou worden, deze zou Duitsland gaan overrompelen en sterven en zou verdwijnen in 1632. Deze voorspelling of profetie is uitgekomen. De Zweedse koning Gustavus Adolhpus, geboren in Stockholm overrompelde Duitsland en stierf in 1632 toen hij sneuvelde bij de slag bij Leipzig.

• Isaac Newton, had een uitgebreide bibliotheek met astrologische werken in zijn bezit

• Johannes Kepler, een Duitse astronoom, astroloog maar ook wis- en natuurkundige, schreef in zijn jeugd dagboeken met daarin voorspellingen.

Newton was een van de grote pioniers wanneer het gaat om moderne natuurwetenschappen, hij is een van de redenen dat in het moderne Westen, de natuurwetenschap de astrologie vrijwel verdreven heeft, en de wetenschap voorop stelt. Maar wanneer er gekeken gaat worden naar landen als India, is er te zien dat er nog steeds veel geloofd wordt in astrologie, en dat het zelfs aangeboden word als studie op de universiteit.

Toch is in het moderne westen astrologie verre van verdwenen, in de jaren zestig kwam de new-age en was er een ware opkomst van astrologie buiten de wetenschap op. Daarna is dit nooit meer helemaal weer uit het straatbeeld verdwenen, en lijkt het alsof astrologie en de wetenschap naast elkaar kunnen voortleven. Het zelf kunnen bepalen wat je wenst te geloven is een groot onderdeel van het moderne westen, en mede dat zorgt ervoor dat er nog steeds diverse mediums zijn die met behulp van de sterren voorspellingen willen doen over je toekomst. Dit leeft echter hier minder dan in landen als India, waar je zoals eerder vermeld zelfs aan de universiteit kunt studeren om astroloog te worden.